Opatření vlády ke dni 12.10.2020

Vážení žáci a studenti,
od zítřka, t.j. od 14.10.2020 se zakazuje, Krizovým opatření vlády ČR, osobní přítomnost žáků a studentů ve výuce na středních a vyšších odborných školách, proto přecházíme zcela na distanční výuku dle původního platného rozvrhu ze září 2020, i v praktickém vyučování (viz celý text níže).
Na základě toho je upravena organizace výuky Příkazem ředitelky 308_12102020. (viz níže).
Nadále platí, že je Vaší povinností se této výuky účastnit a omlouvat se stejně, jako při výuce prezenční svému třídnímu učiteli, nejpozději do 3 dnů.
Výpůjčku pomůcek a počítačů je možné domluvit s příslušným vyučujícím.

Přeji nám všem pevné zdraví a hodně sil ke zvládnutí této situace a prosím neustávejte v komunikaci, věřím, že veškeré problémy lze spojenými silami řešit!
Srdečně za všechny kolegyně a kolegy
Ivana Hýblová