Termín podání přihlášek je do 31. 8. a termín talentových zkoušek II. kola přijímacího řízení i pro přijetí do vyššího ročníku je 12. a 13. 9. 2022.