Dne 10. 5. 2023 zveme všechny uchazeče o studium na VOŠ –
obor Konzervování a restaurování textilií – na Den otevřených dveří
od 12-18h. Termín podání přihlášek je do 31. 5. 2023. 
Talentové zkoušky proběhnou 22. a 23. června 2023