Vyhlášení kritérií pro 1. kolo přijímacího programu Konzervování
a restaurování textilií viz Příloha.
Termín podání přihlášek je do 31. 5. 2023.
Den otevřených dveří se koná 10. května 2023 od 12 do 18 hodin.