Bližší informace naleznete v přílohách.

Vzhledem k novelizaci zákona a vyhlášky týkající se přijímacího řízení 
s předpokládanou platností od 1. 1. 2024, budou uchazeči podávat přihlášku a konat talentové zkoušky dle stávajících právních norem
a přijati budou dle nových – viz výklad MŠMT.