KONFERENCE K 130. VÝROČÍ K NAROZENÍ EMILIE PALIČKOVÉ ve středu 30. listopadu 2022

Brožíkův sál, Staroměstská radnice, 

Praha a VOŠTR a SUŠTŘ, U Půjčovny 9, Praha 1

Výstava probíhá od 13. 10. do 30. 11. 2022

PROGRAM KONFERENCE:

10:00-10:10

ÚVOD KE KONFERENCI

Ing. Ivana Hyblová, ředitelka VOŠTŘ a SUŠTŘ – pořádající instituce

10:15-10:35

PODÍL ŽEN NA A PROSAZOVÁNI NÁRODNÍHO STYLU

Mgr. Jana Pokorná Kalousková, Katolické teologická fakulta UK, Praha, Ústav dějin umění AV ČR, Praha

10:40-11:00

NÁRODNÍ STYL A ČESKOSLOVENSKÁ ÚČAST NA MEZINÁRODNÍ

VÝSTAVĚ MODERNÍHO DEKORATIVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO UMĚNÍ V PAŘÍŽI ROCE 1925

PhDr. Vladimir Czumalo, CSc., Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK, Praha, Stavební fakulta ČVUT, Praha

11:05-11:25

EMILIE PALIČKOVÁ A STÁTNÍ ÚSTAV ŠKOLSKÝ PRO DOMÁCÍ PRŮMYSL

Mgr. Petra Czumalová, VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha

11:30-11:50

EMILIE PALIČKOVÁ A SOUČASNÁ TEXTILNÍ TVORBA

PhDr. Konstantina Hlaváčková, vedoucí kurátorka sbírky textilu

20. a 21. stoleti, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

11:55-12:15

VZPOMÍNKA NA EMILII PALIČKOVOU

Milča Eremiášová, ak. mal. a doc. Emilie Frýdecká, ak. mal., studentky

Emilie Paličkové

12:20-13:00

MODEROVANÁ DISKUSE

14:00-16:00

PROHLÍDKA ŠKOLY a výstavy EMILIE PALIČKOVÁ

17:00

Slavnostní zakončení výstavy EMILIE PALIČKOVÁ