SUŠTŘ-fest se koná od 27. 2. do 10. 3. 2023 formou výstavy ve školní galerii a pořádáním různých workshopů, přehlídek,  přednášek a také pořádáním filmové noci. Bližší program viz přílohy.