Charakteristika oboru

Obsah vzdělávacího programu se řídí dvěma základními kritérii, která lze jednoduše pojmenovat jako integraci a proporčnost. Spojuje je proces tvorby oděvního či bytového textilního díla s využitím rukodělných textilních technik od prvotního zachycení výtvarné myšlenky po řízení „života“ díla po jeho dokončení. Kritérium integrace vyjadřuje také spojení řemesla a umění.

 

Studijní program zahrnuje čtyři základní složky: výtvarnou, která rozvíjí a kultivuje výtvarné schopnosti spektrem výtvarných prostředků od figurální kresby po kresby návrhové; druhá se týká řemeslných dovedností, potřebných k tvorbě a třetí zahrnuje bezpečné zvládnutí tradičních textilních řemesel: paličkované krajky, šité krajky, ruční výšivky, ručního tkaní a tisku. Čtvrtá se zabývá základními formami prezentace díla textilního a oděvního umění: návrh plakátu, pozvánky, letáku či webové prezentace. Absolvent ovládá základy počítačové grafiky. Orientuje se v problematice modelingu, výstavní a mediální prezentace. Zvládá základy fotografie, včetně zpracování digitální fotografie. Absolvent je pro svou profesi vybaven také dobrou orientací v oblastech práva, ekonomiky, managementu kultury a podnikání, public relations.

Profil absolventa

Absolvent vyššího odborného studia Design módních doplňků disponuje souborem znalostí, profesních dovedností a motivací, které mu umožňují v plném rozsahu zvládnout celý proces od výtvarného návrhu, konstrukce, řemeslného a uměleckořemeslného zpracování a prezentace díla, spojujícího současný doplněk oděvu i interiéru s tradicí textilních uměleckým řemesel a jejím dnešním uplatněním. A to včetně základů managementu kultury a podnikání.

Možnosti uplatnění

Absolventi se uplatní jako kvalifikovaní odborníci v oblastech oděvní i interiérové tvorby a tradičních textilních řemesel. Ve sférách výtvarné pedagogiky a pedagogiky volného času a v ochraně a distribuci kulturního dědictví jako:

  • samostatný oděvní návrhář při tvorbě oděvních doplňků
  • kreativní pracovník v ateliérech a dílnách, které se této tvorbě věnují
  • návrhář nebo poradce bytového designera, oděvního designera
  • asistent kostýmního výtvarníka (divadlo, film)
  • samostatný pracovník v grafických studiích zabývajících se textilem
  • lektor textilních výtvarných technik a oděvní tvorby v zařízeních mimoškolního vzdělávání a volného času

Informace pro studenty

Skripta

Pro uchazeče

Přijímací řízení

Předpokladem pro přijetí je ukončené vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšně vykonaná talentová zkouška.

Požadavky na přijetí:

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči se středním vzděláním s maturitní zkouškou, kteří splnili podmínky pro přijetí. 
Přijímací řízení má dvě části – talentová zkouška a pohovor a je dvoudenní. Přijímací komise určená ředitelkou školy hodnotí anonymně jednotlivé zadané úkoly.

V letošním školním roce 2023/24 se nebude konat přijímací řízení do oboru VOŠTŘ Design módních doplňků 82-41-N/20 (denní forma studia, 3 roky). 

Absolutorium

Pro úspěšné zakončení studia je nutné vypracovat a obhájit před komisí závěrečnou absolventskou práci na zadané téma, která má teoretickou i praktickou část a složit absolventské zkoušky z odborného cizího jazyka a odborné zkoušky, která obsahuje zejména témata z textilní a oborové technologie a dějin výtvarného umění dle vzdělávacího programu. Pak absolvent získává titul Diplomovaný specialista.

Učební plán

Výňatek z akreditace

Vedoucí oboru

MgA. Eva Brzáková

Vedoucí oboru Design módních doplňků. Učí předměty: SUŠ – Vizuální prezentace a modeling, VOŠ – KOP.