Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení do oborů Střední umělecké školy textilních řemesel

Pro školní rok 1921/22 ředitelka školy vyhlašuje následující kritéria pro I. kolo přijímacího řízení do oborů Střední umělecké školy textilních řemesel. Talentová zkouška je jednodenní, je součástí přijímacího řízení a uskuteční se ve dvou termínech 1. kola přijímacího řízení a to čtvrtek 7. 1. 2021 a v pondělí 11. ledna 2021. Uzávěrka pro podání přihlášek je do 30. listopadu 2020