Bližší informace naleznete v příloze

Termín podání nabídek je do 8. 2. 2021 do 10:00 na adresu školy.