Výzva k předložení nabídky pro nákup 15 NTB

Bližší informace naleznete v příloze